Política de privacitat

Dades del propietari de la web

RAÓ SOCIAL
AJUNTAMENT D'ALCUDIA
NIF
P0700300G
ADREÇA POSTAL
Carrer Major 9, 07400 Alcúdia, Illes Balears
ADREÇA ELECTRÒNICA
transparencia@alcudia.net / ajuntament@alcudia.net
TELÈFONS
971 89 71 00 - 971 89 70 40 - 971 54 91 95 - 010
OBJECTE PRINCIPAL
Ajuntament

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’Ajuntament amb NIF P0700300G i domicili social situat en el Carrer Major 9, 07400 Alcúdia, Illes Balears, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que l’Ajuntament té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió de la pàgina web

Formulari web

Drets dels interessats

Empresa informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els requisits següents:

Finalment, l'informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

L’Ajuntament es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.