Ruta romana

Museu Monogràfic de Pol·lèntia

Es troba situat al centre històric, en un edifici que albergava un antic hospital de segle XVI. En el museu s'exposen una sèrie de peces procedents de les campanyes d'excavació dutes a terme a Pol·lèntia, una important col·lecció de ceràmica, així com diversos objectes de vidre, joies, etc.

Cal destacar les tres escultures de marbre trobades en l'àrea de fòrum, així com un cap de bronze femenina que dóna nom a una de les cases de la zona de la Portella on es va trobar. També hi figura un espai dedicat a les necròpolis de Pol·lèntia, amb la inscripció de Corneli Àtic.

Història de l'jaciment

Les primeres notícies de Pol·lèntia daten de segle XVI, a causa d'una sèrie de troballes casuals tan importants com el bust d'August Vetllat, i que suposen el punt de partida de tot un seguit d'estudis que es dilaten en el temps fins a l'actualitat . Les primeres excavacions sistemàtiques es van iniciar en la dècada dels 20 amb el professor Gabriel Llabrés Quintana i Rafel Issassi. El 1936 la guerra civil va marcar un incís en les investigacions, que més tard es van reprendre fins als nostres dies, amb noms tan destacats com Almagro, Tarradell, Arribas o Wood i, a partir de la dècada dels 50, mitjançant la creació d'el Centre Arqueològic hispanoamericà, subjecte a l'mecenatge de la Fundació William Bryant, que va finalitzar la seva tasca en els últims anys de la mateixa dècada, sent rellevada pel Consistori de la Ciutat de Pol·lèntia.

zona arqueològica

La ciutat romana de Pol·lèntia està situada a sud de centre històric d'Alcúdia, en direcció a port. Els arqueòlegs la situen en una extensió d'entre 16 i 18 hectàrees, en les quals poden trobar-se diferents àrees excavades, que posen de manifest diferents aspectes reveladors de l'estil de vida en aquesta ciutat durant l'època romana:

  • La Portella: Aquesta àrea, situada a sud de l'església parroquial, és la més propera a centre històric. Les restes que encara poden apreciar-se, corresponen a un barri de cases: la casa "dels dos Tresors", de la qual es conserva tota la planta organitzada pel pati central o atri; la casa "del Cap de Bronze", i la casa "Nord-oest", a més d'una sèrie d'estructures categoritzades com tallers. Actualment pot apreciar-se el traçat viari, així com un fragment de la muralla romana de segle III dC
  • El Fòrum: Aquest espai constituïa el centre social i religiós de la ciutat. Des del seu interior poden apreciar-se restes de el temple capitolí, un conjunt de tabernae (botigues) que constituïen la zona comercial, així com altres estructures de les quals cal destacar l'edicle, que actualment centra bona part de les investigacions sobre el traçat urbà de Pol · lèntia. En el fòrum, és on actualment es duen a terme les campanyes d'excavació durant el període estival. La llarga utilització d'aquesta àrea va culminar amb l'assentament d'una necròpolis (al voltant de l'any 600 dC).
  • El Teatre Romà: Situat als afores de la ciutat de Pol·lèntia, va constituir un centre d'oci per a tota la població a partir de el segle I dC De la seva estructura en planta semicircular i sense coberta, es conserven bona part de la càvea o graderia , l'orquestra i l'escena. També es poden veure, a l'igual que, al Fòrum, les restes d'una necròpolis sobre les estructures de teatre. Cal destacar la particularitat de ser un teatre excavat a la roca, a diferència de la majoria dels teatres romans.

Ruta ciutat romana de Pol·lèntia

Una de les excursions més singulars dins del municipi, la constitueix la visita a les restes de la ciutat romana de Pol·lèntia, situada al costat de les muralles medievals d'Alcúdia. Aquesta ciutat, fundada al voltant de l'any 70 aC, constitueix un punt de referència clau per conèixer el procés de romanització que va tenir lloc a les Illes Balears.

Com a part integrant de la metròpoli, es distingeixen dos punts d'interès, la ciutat romana i el Museu Monogràfic. L'accés a la primera se situa davant de l'església de Sant Jaume d'Alcúdia, mentre que l'entrada a l'museu es troba al carrer de Sant Jaume. Ciutat romana de Pol·lèntia. Es pot iniciar el recorregut a partir de l'entrada d'accés a l'recinte, siuat a la Portella. Es tracta d'un barri residencial situat a nord-oest de la ciutat, on es troben la casa dels Dos Tresors, la casa del Cap de Bronze i la casa Nord-oest.

Al centre de la ciutat hi ha les restes de l'Fòrum, en una altra època considerada com la plaça pública de la urbs, des d'on poden apreciar-se les restes de l'Temple Capitolí; una àmplia zona denominada Tabernae, i el recinte fortificat, a més de les restes superficials d'una extensa necròpolis.

Segons els estudis realitzats a partir de les ruïnes de l'Fòrum, s'estima que la seva fundació pot situar al voltant de l'70-60 aC. El final de l'trajecte ens situa al Teatre Romà (segle I dC), construït als afores de la ciutat, i proper a el lloc on els historiadors situen el port de l'antiga ciutat romana. La càvea excavada a la roca, l'orquestra i els fonaments de l'escena completen el conjunt arqueològic que posteriorment es va utilitzar com a necròpolis, podent-se apreciar encara els enterraments excavats a la càvea i en l'escena.

Museu Monogràfic de Pol·lèntia. Ubicat en un antic hospital de segle XIV, en un edifici municipal del centre històric de la ciutat. En el seu interior s'exposen diversos objectes trobats durant les excavacions en les restes arqueològiques de la ciutat. La mostra és clarament representativa del "modus vivendi" propi d'una ciutat romana, en les seves vessants pública i privada. A l'exterior de la metròpoli, encara es conserva l'església de Santa Anna, un dels pocs temples que daten del primer repoblament català a l'illa (segle XIII). L'edifici es troba a una distància de només uns centenars de metres respecte del conjunt arquitectònic de Pol·lèntia.