KVALITETSSATSNING

Alcúdia har alltid satsat på att förbättra kvaliteten på resmålet, inte bara avseende service utan även inom miljöfrågor. I kommunen är man fullt medveten om vikten av en hållbar utveckling som tillåter besökaren att njuta av kultur, natur och alla bekvämligheter utan att det inverkar på miljön. Denna ständiga kamp för att förbättra kvaliteten på resmålet märks i omgivningarna runt kommunen och dess kvalitetsförvaltning har belönats med ett flertal utmärkelser och intyg.