Torre Major

Es troba a la badia d´Alcúdia, entre el Port d´Alcúdia i la urbanització d´Alcanada. Deu el seu nom a la seva ubicació al Port Major (port major o principal d´Alcúdia) a uns 18 metres damunt el nivell de la mar.

La seva construcció es va iniciar a darreries del segle XVI per ordre del rei Felip III per completar la defensa de la ciutat i la de l´illa de Mallorca. Domina visualment tota la badia d´Alcúdia al costat de la penya del Migdia (o Roja), la talaia d´Alcúdia, Tacàritx i el castell de Manresa.

Es tracta d´una torre troncocònica amb un diàmetre i una alçada de 14 metres. El portal d´entrada presenta els escuts d´armes de Felip III, atribuït aAntoni Verger i datat el 1602, el de la ciutat d´Alcúdia i el del virrei Ferran Sanoguera.

On és?