Portes de la murada

Hi ha tres portes d'accés al centre històric de la ciutat, ubicat dins el recinte emmuradat: la Porta del Moll (o Xara), la Porta de Mallorca (o Sant Sebastià) i la Porta de la Vila Roja.

Porta del Moll o Xara

Aquesta porta era l'entrada a Alcúdia pel nord. Està orientada cap a la mar, des d'aquesta sortia el camí que anava cap al port d'Alcúdia, el port principal de la ciutat (Moll del Port Major d'Alcúdia). Està formada per dues torres i un arc de mig punt. Damunt l´arc hi ha una petita finestra. Aquesta entrada conserva tant la porta com el mecanisme que la fa baixar.

Porta de Sant Sebastià o de Mallorca

Aquesta porta està situada a l'entrada de la ciutat quan arribam des de la capital, Palma. Està formada per dues torres laterals amb un arc de mig punt al centre que emmarca un impressionant portal al qual s'accedia per un pont elevat. Actualment conserva el vall. En un dels costats de l'arc hi ha esculpit un escut de la ciutat que data del s. XVII i en la seva part interior, també a un costat de l'arc, hi ha una petita capella que conté l'estàtua de Sant Sebastià.

Porta de la Vila Roja

Està orientada cap al nord-oest, connectava amb el camí que condueix al port o moll secundari d'Alcúdia (Port Menor d'Alcúdia), actualment el Barcarès, situat a uns 800 metres de la porta, a la badia de Pollença. Antigament tenia un pont llevadís de fusta i al segle XIX es va construir un imponent pont de pedra per a un accés millor. Aquest pont va ser redescobert gràcies al testimoni recollit per l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria (1847-1915) en el seu llibre "Die Balearen". El pont que veiem actualment va ser sotmès el 2004 a un acurat procés de restauració i el desnivell que ocupava el vall és ara un amfiteatre a l'aire lliure, amb capacitat per a 425 persones, totalment integrat a l'entorn. S’hi duen a terme representacions teatrals, concerts i altres activitats culturals durant l’època estival. La porta no es conserva però hi ha una obertura en el cordó de murada per la qual s'accedeix a l'interior de la ciutat.

On és?