Murada medieval

Una de les primeres visions que tenim en arribar a Alcúdia, són les seves impressionants murades. La construcció d’aquestes es remunta a l'any 1298, quan el rei Jaume II va decidir que l'alqueria musulmana d'Alcúdia es constituís en vila i fos la capçalera del terme parroquial. Aquesta decisió responia a necessitats purament defensives i estratègiques. La construcció de les murades es va iniciar doncs, amb el seu regnat i acabaria durant el regnat de Pere III d'Aragó (el Cerimoniós) el 1362.

La murada medieval té una forma poligonal irregular, composta per 26 torres, sense comptar les 4 de les portes principal: porta de Mallorca (o de Sant Sebastià) al sud i porta del Moll (o de Xara) al nord. En realitat existien 3 portes principals, unides totes elles per la muralla, les dues esmentades al nord i al sud i la de la Vila Roja, al nord-oest. Tot el recinte estava aixecat amb cants de pedra sorrenca (marès), de vegades les mateixes pedres extretes de la fossa, i la unió es realitzava amb argamassa i calç.

Posteriorment s'obriria una quarta porta anomenada la Portella, situada just al costat de l'església de Sant Jaume, a la qual s'accedia per l'actual carrer de Sant Jaume.

Podem envoltar caminant tot el perímetre interior de la murada medieval pel camí de Ronda o per la part exterior convertida en un passeig enjardinat. Les murades també poden ser recorregudes a peu per la part superior des d'on podrem contemplar una panoràmica de la badia de Pollença i veure la ciutat des d'una altra perspectiva.

Alcúdia està declarada com a conjunt historicoartístic des de 1974.

HISTÒRIA D'ALCÚDIA

On és?