La Sala

La Sala és el nom amb el qual popularment es coneix l´edifici que alberga l´Ajuntament d´Alcúdia. Construït en el lloc que ocupaven abans les cases de la Univeritat de la Vila, és un edifici de nova planta inaugurat el 1929. La proposta del projecte inicial és obra de l´arquitecte Guillem Reynés Font, encara que va ser l´arquitecte Carles Garau qui l’acabaria construint, introduint alguns canvis a la proposta inicial a causa de la mort sobtada del primer.

L´edifici és de factura historicista i consta d´un cos central en forma de torre que conté el portal principal, sobre el qual hi ha un balcó senyorial i una línia de finestres rematades per la torre del rellotge. Aquesta torre és de teula vidriada i amb un campanar coronat per un penell en forma de drac. A cada costat de la torre s´aixequen dos cossos que contenen a la planta baixa dues finestres monumentals decorades a l´estil regionalista mallorquí i que es perllonguen en les façanes laterals amb finestres de la mateixa tipologia.

S´accedeix al portal principal per una escala central. Al vestíbul de la Sala es poden observar fotografies de diferents llocs del municipi. Dins l´edifici destaca la sala de plens, a partir de la qual es distribueixen els espais interiors dedicats a oficines.

On és?