Evolució de la murada

BASTIONS DEL S. XVI

Ben entrat el segle XVI les murades medievals es van haver d'adaptar a un nou armament, l'artilleria. A partir del regnat de Felip II es va proposar la construcció d'un nou recinte emmuradat, ja que ni les torres ni els murs permetien la ubicació de peces d'artilleria de calibre mitjà, per això es van construir diversos bastions superposats a les torres, per augmentar la seva amplada i permetre la instal·lació d'aquestes peces. El projecte es va materialitzar al llarg del segle XVII a partir del disseny de Vicenç Mut. Actualment es conserven el bastió de Xara i el de la Vila Roja.

MURADA RENAIXENTISTA. ELS BALUARDS

El nou recinte que envoltava les anteriors murades, era de planta quadrangular irregular i estava format per 5 bastions i quatre accessos. Hi havia 8 baluards: el de Sant Antoni, Sant Lluís, Santa Teresa, Sant Felip, Santa Maria, Sant Ferran; el baluard de la Reina i el del Rei. També comptava amb un vall exterior.

El disseny d'aquest nou recinte va quedar obsolet al s. XVIII a causa dels avenços tecnològics en armament, per la qual cosa va deixar de tenir interès militar i va provocar la progressiva degradació d’aquest durant el segle XIX.

Actualment només es conserva el baluard de Sant Ferran, dins el qual està inserida la plaça de Bous, i també el traçat del de Santa Maria, que acull les instal·lacions d'una escola pública (escola Porta del Moll) i algunes restes molt deteriorades dels baluards del Rei i de la Reina.

¿Dónde está?