PATRIMONI MONUMENTAL

Alcúdia compta amb un patrimoni monumental excepcional dins l'illa de Mallorca. Els primers vestigis de presència humana daten del segle VI a.C. i estan representats per restes de les cultures pretalaiòtica i talaiòtica. L'any 123 a.C. les illes Balears es van integrar en el món romà. El general Quint Cecili Metel va ser el protagonista d'aquest fet tan crucial i com a conseqüència es van fundar dues ciutats Pollentia (Alcúdia) i Palma.

Després de la invasió dels vàndals, la seva població va quedar molt reduïda. L'any 902-903, després d'un breu període de pertinença a l'Imperi romà d'Orient, les illes es van incorporar als dominis àrabs, com les Illes Orientals d'Al-Andalus. Durant la dominació musulmana l'illa de Mallorca es va organitzar en petites explotacions agràries. Alcúdia va ser un dels petits llogarets que van perviure a les rodalies de l'antiga ciutat romana, sobre la qual, després de la conquesta catalana de 1229, es va construir la ciutat medieval emmuradada.